Fox Gerüst

CHARAKTERISTIKA LEŠENÍ

Základem systému je trojúhelníková konzola, která s dalšími prvky do sebe zasunutými vytváří variabilní nosný prvek lešení.

Je určeno především pro lehké montážní a údržbové práce na střechách a věžích, dále najde uplatnění při instalaci reklam, montážním podbití, údržbě okapů, stavbě a opravách komínů a v řadě dalších aplikací. Dále je možno lešení použít jako ochranu komunikací před padajícími předměty při rekonstrukci střech. Lze použít tam, kde nelze umístit klasické lešení, případně tam, kde by bylo neúměrně drahé.

Lešení FOX splňuje podmínky ČSN 738106 – Ochranné a záchytné konstrukce a norem souvisejících. Na lešení FOX vydalo Středisko zkušebnictví a certifikace Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, akreditovaná laboratoř č. 1040 certifikát č. 135/008/1997 ze dne 8.12.1997.

Montáž se provádí pomocí horolezecké techniky.